Icon Films SRL cu sediul în București, Str. Logofăt Luca Stroici, Nr. 2, sector 2, derulează începând cu data de 11.12.2020 proiectul „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute in anexa nr.2’’, depus în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare, și implementat în baza Contractului de finanțare Nr. M2-2739 din 11-12-2020, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, Bucureşti (AIMMAIPE).

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele :

– Menținerea activității societății pe o perioadă de minimum 6 luni
– Menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834.813,75 RON (valoare totală) din care: 725.925 RON grant nerambursabil și 108.888,75 RON cofinanțare.

Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la data semnării contractului de finanțare până la data de 16.12.2021.

Icon Films Srl
office@iconfilms.ro
+40 (0)31 82 57 535

Proiect cofinanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețe regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.